Huwelijkssite Rob & Simone


Afstammelingen van de heer LaNoy,
generaal en veldmaarschalk in het Franse Leger
"In den Jaare 15 in den oorlog tusschen Frankrijk en den Turk wiere aan den Heer LaNoy, generaal in Franschen Dienst, 't Commando opgedragen als Generaal en Cheff over eene Armee tegen den vijand waarbij door de Generaal ... wierd Twee Batailljons Ligte Infanterie, onder de Naam van Musquetiers van uytgezogten alderklijnste manschappen met klijne rijdende Artillerie en gedekt door zwaare Cavallerie, hetwelk van zodanige toemvolle Effect was, dat na behaalde overwinning op de Turken boven genoemde Generaal niet alleen wegens Frankrijk maar ook tevens van de Turken zelfst alle Eer en Achting is toegebragt en door Frankrijk tot Veldmaarschalk benoemd en nog ter Erkentenis geschonken het hier nevenstaande Wapen met bevel om zig voorts te noemen met de naam van Musquetier wegens de rijke vinding en wijde Directie van boven gezegde Twee Batailljons Musquetier die Principaal de totaale Slag aan den vijand teweeggebragt had, zoals dan ook nevenstaande wapen en de naam van Musquetier door bovengenoemde Generaal LaNoy is gevoert en bovendien door den Turk het selve wapen versierd met een Turks eereteeken, namelijk de halve maan in een groen-rood breedlint door welk gemelde heere LaNoy bij laater een naam van Musquetier aangenomen is. Nagelaten twee zoonen als eene zoon met naame Aigler Musquetier in Frankrijk zonder descendenten natelaten overleden, en den andere zoon met naamr van Daniel Musquetier, geboren Anno 1574, overleden 1650, dewelke zig uijt Frankrijk terwoon begeven hebbende tot Leijden in Holland Anno 1602 en aldaar gehuwd en overleden nalatend eene zoon met naame Abram Musquetier, geboren zijnde den 10e Maart 1612".

Onderzoek de familieboom (en vindt Rob midden-links onderin onder Robert Hans 1967) of bekijk de lijst met bekende Musquetiers in Nederland.